بیت الزهرا
Shadow
Slider

مراسم شب سیزدهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک سیزدهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

بیت الزهرا (س) اندیمشک

مراسم شب دوازدهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در دوازدهم ماه مبارک رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)