بیت الزهرا
Shadow
Slider

مراسم شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک چهاردهم رمضان هیئت بیت الزهرا اندیمشک (س)

بیت الزهرا (س) اندیمشک

بیت الزهرا (س) اندیمشک

بیت الزهرا (س) اندیمشک

بیت الزهرا (س) اندیمشک