اوقات شرعی
ذکر ایام هفته
صلوات شمار
آمار بازدید

🔵حاج فریدون حسنوند بانی هیات بیت الزهرا(س) به عنوان مشاور پارلمانی و امور مجلس شورای هیات مذهبی کل کشور منصوب شد.

🔵حاج فریدون حسنوند بانی هیات بیت الزهرا(س) به عنوان مشاور پارلمانی و امور مجلس شورای هیات مذهبی کل کشور منصوب شد.